Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Nyhetsarkiv Bygga, bo och miljö

 • 2018-09-26
  Landsbygdsutvecking i strandnära områden

  Tyck till om Landsbygdsutveckling i strandnära läge - möte 3 oktober


  Inför arbetet med nya översiktplanen vill vi få dina synpunkter på hur vi ska jobba med LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära områden. LIS är en del av översiktsplanen.
 • 2018-09-26
  familj i kök

  Dags att mäta radon hemma


  Vi lever större delen av våra liv inomhus, många tillbringar 90 - 95 procent av tiden inomhus. Då behövs en bra inomhusmiljö. Under vinterhalvåret är det lämpligt att mäta radonhalten i ditt hem.
 • 2018-08-21

  Bekämpa jätteloka


  Jätteloka är en mycket tålig växt som sprider sig snabbt och kan slå ut andra arter. Jättelokan avger växtsaft som är irriterar huden och kan ge brändskadeliknande symptom i kombination med solljus. Om jättelokan växer på din mark är det du som ansvarar för bekämpningen.
  Om du hittar jätteloka som vxer på kommunens mark ska du anmäla det till vår Kundtjänst.Läs mer om jätteloka
 • 2018-07-27

  Varning - om du uppmanas göra ventilationskontroll


  Just nu förekommer det att privatpersoner blir uppringda för att boka tid för ventilationsrengöring och OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och att det måste göras innan ett visst datum. Detta påstående stämmer inte.
 • 2018-07-16

  Skarv i Söderhamns skärgård


  Skarven häckar på flera öar i Söderhamns skärgård. I år har populationen spridit sig bl.a. till ön Myrskär utanför Sandarne. Många klagomål om bland annat lukt har kommit in till kommunen.
 • 2018-06-27

  Båtbottentvätten i Sandarne


  Nu kan du sluta måla din båtbotten med giftiga båtfärger. Båttvätten är billigare, bekvämare och miljövänligare. Boka tid i båtbottentvätten i Sandarne.
 • 2018-05-23

  Bygglovsguiden gör det enklare att söka bygglov


  Bygglovsprocessen kan upplevas som svår och krånglig - nu finns Bygglovsguiden till hjälp för dig som vill bygga.
 • 2018-05-23
  Dricksvatten

  Nivån på vårt grundvatten


  Stora delar av Sverige har grundvattennivåer under och mycket under det normala. I Söderhamns kommun är nivåerna i de kommunala vattentäkterna normala till något under det normala.
  Men du bör alltid använda vårt dricksvatten med eftertanke - här får du flera tips.

 • 2018-05-23

  Att tänka på när du ska grilla


  Att grilla hör våren och sommaren till. Men det finns några saker att tänka på för att undvika matförgiftning och att inte utsätta grannar för obehag av rök och grillukt.
 • 2018-03-15

  Tack för att du tyckt till om översiktsplanen!


  Vi har fått en hel del bra förslag och vill rikta vårt varmaste tack till alla som har tyckt till om översiktsplanen. Just dina åsikter kan göra skillnad.
 • 2018-03-07

  Kom ihåg bygglov eller anmälan till sommaren


  Tänker du bygga något i sommar som kräver bygglov eller anmälan? För att hinna med ditt byggärende innan semestern är det viktigt att vi får in det så tidigt som möjligt.
 • 2017-11-27
  Liten flicka håller i Oscarsborg-staty.

  Ny översiktsplan för Söderhamns kommun


  Översiktsplan är kommunens mest långsiktiga verktyg för hur vi på lång sikt vill att mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas.
 • 2017-11-15
  Dagvatten

  Framtidens klimat ställer krav på hur vi hanterar dagvatten


  Dagvatten är tillfälligt ytligt avrinnande regn- och smältvatten. Hur vi hanterar vårt dagvatten blir allt viktigare på grund av klimatförändringar som ger kraftigare nederbörd. Nu har Söderhamns kommun tagit fram en dagvattenstrategi.
 • 2017-10-13

  Så kan Söderhamnsporten utvecklas


  I en framtid har Söderhamnsporten vid resecentrum utvecklats till en levande och attraktiv del av Söderhamns stadskärna. Stationsområdet är en väl fungerande kollektivtrafiknod och en mötesplats för såväl söderhamnsbor som regionen i stort.
 • 2017-09-11

  Bygga vid vatten? Kom ihåg strandskyddsdispens!


  Har du planer på att bygga eller göra andra åtgärder inom strandskyddat område? Då ska du ansöka om strandskyddsdispens.
 • 2017-09-11
  familj i kök

  Dags att mäta radon hemma


  Vi lever större delen av våra liv inomhus, många tillbringar 90 - 95 procent av tiden inomhus. Då behövs en bra inomhusmiljö. Under vinterhalvåret är det lämpligt att mäta radonhalten i ditt hem.
 • 2017-09-04
  Kamin med eld

  Installera eldstad? Glöm inte att anmäla och invänta startbesked!


  En skriftlig anmälan ska lämnas till bygg- och miljöförvaltningen när du har planer på att installera en eldstad i ditt hus. Detta måste göras före installation av eldstaden och/eller rökkanalen.
 • 2017-06-20

  Algblomning


  När växtplankton förekommer i stor mängd talar vi om algblomning. Vissa algblomningar består dock av arter som kan producera gifter och som kan innebära hälsorisk för både människor och djur.
 • 2017-06-07
  Bandyhallen växer fram

  Bandyhallen växer fram på Hällåsen


  Bandyhallen växer fram på Hällåsen i Söderhamn.
  Den 9200 kvadratmeter stora byggnaden beräknas vara klar i oktober. Den blir elitserielaget Broberg/Söderhamns IF:s nya bandyborg.
  - Arbetet går bra. Vi håller tidsplanen, säger NCC:s platschef Per-Åke Malmsten.

 • 2017-05-11
  Här växer det nya bostadsområdet Dallas fram.

  Söderhamn växer – 550 nya bostäder planeras


  De närmaste 10 åren ska 550 nya bostäder byggas i Söderhamn. Detta som en direkt följd av att befolkningen ökat med 750 personer sedan 2012.
  - Vi är inne i en positiv utveckling och vi rustar för en ljus framtid, sa kommunalrådet Sven-Erik Lindestam (S) på en presskonferens under torsdagen.

 • 2016-09-09

  Många idéer om Gurkan


  Hur skapar vi en aktiv och levande park som kan användas året runt? Det var frågan till söderhamnarna inför dialog och öppet hus om Gurkparken den 7 september.
 • 2016-09-01

  Åtgärder mot översvämning i Styvjebäcken


  Kommunen avsätter två miljoner kronor till åtgärder i ett första steg, för att minska översvämningsrisken vid Styvjebäcken i Vågbro. Kultur-och samhällsservicenämnden har fått i uppdrag att utreda fler åtgärder och återkomma med förslag och finansiering.
 • 2016-08-25

  Kajsa hoppas på många idéer om Gurkparken


  Gurkparken är en tämligen orörd pärla i centrala Söderhamn med ett promenadstråk, några parkbänkar och vackra blomsterarrangemang.
  Nu ska platsen väckas till liv.
  - Vi vill skapa en aktiv levande park. Året runt. Jag hoppas att kommuninvånarna vill bidra med tips och idéer i utvecklingsarbetet, säger kommunens projektledare Kajsa Lundmark.

 • 2016-07-11
  ICBV

  Här kan du rapportera händelser i skärgården


  Du som vistas i skärgården kan rapportera in algblomning eller större antal döda fåglar, fiskar eller sälar till Informationscentralen för Bottniska viken.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2017-03-23

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter